professionele reiniging en milieuhygiëne
dakgoot en gevelreiniging

Ontsmettingen/hygiëne toepassingen

In ernstige situaties, hetzij verwaarlozing van woon eenheden,o f bedrijfsgebouwen fabrieken e.d. dat deze niet meer aan de normale normen voldoet en waarbij  gevaar voor de volksgezondheid optreedt, ontsmet/hersteld ons bedrijf deze tot de normen, van H.A.C.C.P en B R C.systemen.

Na onze werkzaamheden, wordt het object vrijgegeven aan onze opdrachtgever.
Dat betekend, dat er geen ongedierte meer aanwezig is. Algehele ontsmetting heeft plaats gevonden en voldoet aan de normen van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Neem de proef op de som: Snel/Schoon en Voordelig.